بختیاری ـ هلوسعد

تاریخی ـ سیاسی ـ قرارداد ـ تاريخ بختياري ـ فرهنگی ـ منابع طبیعی ـ مدیریتی - مذهبي- مشروطيت بختياري

رودخانه دانوب

بنام خداوند بخشنده و مهربان

تحقیق : علیرضا جهانبخشی

رود دانوب با ۲۸۵۰ کیلومتر دومین رود طولانی‌ اروپا پس از ولگااست. قرار داشتن ۱۲۰۰ کیلومتر از دانوب در رومانی، آن را تبدیل به طویل‌ترین رود در این کشور کرده است.

نام دانوب ریشه در زبان سکاها دارد که در زمان باستان ساکن این منطقه بوده‌اند. (اسکیت‌ها) سکاها یکی از مردمان ایرانی بودند که در جنوب اروپا نشیمن داشتند. به گفته دکتر "گرد گروپ" استاد دانشگاه هامبورگ اذعان می دارد که  نام رودخانه از ايران ريشه گرفته و در اصل دانو به معنی رودخانه می‌باشد.

شکل گیری رود دانوب در شهر دونا اشینگن پس از ترکیب دو رودخانه بریگاخ در سمت راست و رودخانه "برگ" در سمت چپ  قراردارد

دانوب رودی است در اروپا که از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه می‌گیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در کشور رومانی به دریای سیاه می‌ریزد.

دانوب از این کشورهای زیر  عبور میکند: المان     -- اسلواکی--  رومانی--  کرواسی – اتریش- مجارستان- صربستان-  مجارستان

شکل گیری رود دانوب در شهر دونا اشینگن پس از ترکیب دو رودخانه بریگاخ در سمت راست و رودخانه "برگ" در سمت چپ

دانوب رودی است در اروپا که از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه می‌گیرد و در ناحیهٔ دلتای دانوب در کشور رومانی به دریای سیاه می‌ریزد.

رود دانوب با ۲۸۵۰ کیلومتر دومین رود طولانی اروپا پس از ولگا است. قرار داشتن ۱۲۰۰ کیلومتر از دانوب در رومانی، آن را تبدیل به طویل‌ترین رود در این کشور کرده است.

·    آلمانی: Donau  مجاری: Duna   صربی: Дунав (دوناو)   اسلوواکی: Dunaj (دونای) کرواتی: Dunav اوکراینی: Дунай (دونای) بلغاری: Дунав (دوناو) رومانیایی: Dunăre لاتین: Danuvius انگلیسی: Danube ترکی: Tuna رود دانوب، بهشت پرندگان رودخانه دانوب كه پس از رود ولگا دومين رودخانه بلند قاره اروپا است، پس از عبور از 10 كشور اروپايي به درياي سياه ميريزد و در مصب خود در روماني و در نزديكي مرز اين كشور با اكراين واقع شده، بزرگترين و حفاظتشدهترين دلتاي اروپا را به وجود ميآورد. دلتاي رود دانوب زيستگاه بيش از 300 گونه پرنده، 45 گونه ماهي و 1200 گونه گياهي است.           رودخانه دانوب كه پس از رود ولگا دومين رودخانه بلند قاره اروپا است، پس از عبور از 10 كشور اروپايي به درياي سياه ميريزد و در مصب خود در روماني و در نزديكي مرز اين كشور با اكراين واقع شده، بزرگترين و حفاظتشدهترين دلتاي اروپا را با وسعت 3446 كيلومتر مربع به وجود ميآورد. دلتاي رود دانوب كه زيستگاه بيش از 300 گونه پرنده، 45 گونه ماهي و 1200 گونه گياهي است، از سال 1991 به خاطر ارزشهاي بينظير طبيعي خود در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شده است. همچنين تالابهاي دلتاي رود دانوب در فهرست تالابهاي بااهميت بينالمللي رامسر نيز ثبت شده است.

دلتاي رودخانه دانوب از قرن پانزدهم، بخشي از قلمروي امپراتوري عثماني محسوب ميشد. پس از پايان جنگ كريمه و امضاي پيمان پاريس بين طرفهاي درگير در جنگ، دلتاي رود دانوب در سال 1856 به بخشي از پرنسنشين مولداوي تبديل شد. در سال 1859 پرنسنشين مولداوي به پرنسنشينهاي متحده مولداوي و والاكيا، و سپس روماني تغيير نام داد.

هر ساله رسوبات رودخانه دانوب موجب افزايش 40 متري عرض آن ميشود و رودخانه دانوب به اين ترتيب به رودخانهاي زنده و ديناميك تبديل ميشود. رئدخانه دانوب پيش از اين كه به آبهاي درياي سياه بپيوندد، در نزديكي تولكئا به سه شاخه چيليا، سولينا و سنت جرج تقسيم ميشود. علاوه بر اين رودخانه دانوب داراي شاخههاي كوچك و فرعي فراواني است كه به درون مناطق تالابي، مردابها و جنگلها جريان مييابد.

در حال حاضر در دلتاي رود دانوب دو كانال قابل كشتيراني وجود دارد كه هر دو در كشور روماني و ساخته دست انسان است. در سال 2004 كشور اكراين ساخت كانال قابل كشتيراني جديدي به نام كانال بيسترو را در بخشي از دلتاي دانوب كه در اين كشور واقع شده به سوي درياي سياه آغاز كرد. به خاطر آسيبي كه اين كانال جديد به تالابها و اكوسيستم دلتاي رود دانوب وارد ميكرد، اتحاديه اروپا به كشور اكراين توصيه كرد تا كار ساخت آن را متوقف كند. كشور روماني نيز تهديد كرد كه از اكراين به دادگاه بينالمللي لاهه شكايت ميكند. اما اكراين به روماني پاسخ داد كه اين كشور تنها از رقابت هراس دارد و كار ساخت كانال را پي گرفت. اما پس از پيروزي ويكتور يوشنكو در انتخابات رياستجمهوري جنجالي اكراين و سفر يوشنكو به روماني، هر دو طرف توافق كردند كه پس از مطالعه و بررسي كارشناسان زيستمحيطي، سرنوشت اين كانال مشخص شود. هر چند كشور اكراين از قصد خود براي ساخت يك كانال قابل كشتيراني در دلتاي رود دانوب در بلند مدت خبر داد.

حدود 15 هزار نفر در دلتاي رود دانوب زندگي ميكنند كه اغلب آنها از محل ماهيگيري با كاياكهاي سنتي خود روزگار ميگذرانند. بخش اعظم اين جمعيت را ليپووانها تشكيل ميدهند كه نوادگان يكي از فرقههاي مسيحي ارتدكس هستند كه در سال 1772 براي فرار از محاكمههاي مذهبي و تفتيش عقايد از روسيه به اين ناحيه آمدند.

دلتاي رود دانوب همچنين يكي از غنيترين نواحي اروپا از نظر پوشش گياهي و جانوري است.

پوشش گياهي دلتاي رود دانوب به قدري متنوع است كه از تالابهاي پوشيده از ني و نيلوفرهاي آبي تا جنگلهايي با درختاني به ارتفاع پنجاه متر را شامل ميشود.

دلتاي رود دانوب همچنين مكاني است كه ميليونها پرنده از نقاط مختلف كره زمين (اروپا، آسيا، آفريقا و ناحيه مديترانه) براي تخمگذاري به آن ميآيند.

در دلتاي رود دانوب همچنين بيش از 300 گونه پرنده شناسايي شده است كه 170 گونه از آنها در اين ناحيه تخمگذاري ميكنند. از جمله مهمترين پرندگاني كه دلتاي دانوب زيستگاه طبيعيشان محسوب ميشود، ميتوان به گونهاي از قرهغازها (گونهاي از مرغان ماهيخوار با جمعيتي بالغ بر 3 هزار جفت)، قرهغازهاي پيگمي (گونهاي در معرض خطر انقراض با جمعيتي بالغ بر 2500 جفت كه 61 درصد جمعيت اين پرنده در جهان محسوب ميشود)، پليكانهاي سفيد (با جمعيتي بالغ بر 2500 جفت)، پليكان دالماسي (با جمعيتي بالغ بر 150 جفت كه 5 درصد جمعيت اين گونه از پليكان در جهان محسوب ميشود)، درناي شبزي، درناي سفيد بزرگ، حواصيل كوچك، درناي بنفش، آيبيس (نوعي لكلك گرمسيري)، لكلك سفيد، قوي گنگ، عقاب دمسفيد، هماي ماهيخوار، شاهين پاقرمز، چلچله سياه، اردك سرسفيد و... اشاره كرد.

دلتاي رود دانوب از اواخر بهار تا اوايل تابستان، شاهد هجوم پرندگاني است كه براي تخمگذاري به اين ناحيه ميآيند.

نواحي جنگلي دلتاي رود دانوب همچنين زيستگاه جانوراني چون سمور آبي، مينك اروپايي (نوعي خز)، قاقم، گربه وحشي و از همه مهمتر، پلنگ سفيد است.

دلتاي رود دانوب از نظر دسترسي به سه گونه تقسيم ميشود: در بعضي نواحي شكار و ماهيگيري به شكل كنترل شده مجاز است، در بعضي نواحي فعاليتهاي گردشگري مجاز است و بعضي نواحي نيز تنها به مطالعات دانشمندان و زيستشناسان اختصاص دارد و براي عموم قابل دسترسي نيست.                                موقعيت جغرافيايي:

كشور  روماني در جنوب شرق اروپا  وشمال شبه جزيره بالكان و در حاشيه رودخانه دانوب قرار دارد.مساحت روماني 237500 كيلومتر مربع مي باشد.روماني 7/3181 كيلومتر مرز آبي و خاكي داردو ازشرق وشمال به جمهوري اوكراين وملداوي(3/1327 كيلومتر) ، از جنوب شرقي به درياي سياه ( 234 كيلومتر)‌ ، از جنوب غربي به جمهوري صربستان (3/544 كيلومتر ) ، از جنوب به بلغارستان (3/631 كيلومتر) واز غرب به مجارستان 08/444 كيلومتر) محدودميشود.آب هاي داخلي:

آب هاي داخلي روماني شامل رودخانه هاي مرزي وداخلي ودرياچه هااست.

رودهاي مهم روماني:

رودهاي مهم روماني عبارتنداز: دانوب ، پروت ، مورش ، اولت ، سيرت

رود دانوب طويل ترين رود روماني است( 1200 كيلومتر از دانوب در مرزياداخل روماني جريان دارد.در روماني بيشتر از 3500 درياچه وجود دارد.كه ازاين تعداد 2300 درياچه طبيعي است. آب وهوا:  آب وهواي روماني  معتدل اروپاي است.

كانالها:كانال دانوب به درياي سياه از طريق بندر كنستانزا ( در درياي سياه ) وچرناودا ( در حاشيه دانوب ) متصل مي باشد.اين كانال براي كشتي هاي تا ظرفيت 5000 تن قابل استفاده است.     والسلام

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:33  توسط فرشاد جهانبخشی  |